Har du råd til å halvere inntekten?

Hvis ulykke eller langvarig/permanent sykdom skulle inntreffe og du ikke har forsikret deg får du bare folketrygdens ytelser. For mange betyr dette lavere levestandard.

Jo høyere lønn man har, desto større blir fallet for den som blir ufør! Tabellen viser inntektsreduksjon i % dersom du kun får Folketrygdens ytelser.

 Inntekt i dag  Inntektsreduksjon i % (*)
 300 000  49 %
 350 000  50 %
 400 000  51 %
 500 000  58 %
 600 000  62 %
 800 000  68 %
 1 000 000  75 %

(*) Maks.beløp folketrygd for gift/samboende person født 1967 eller senere.

La oss belyse dette med et eksempel. I et ektepar tjener kvinne (født 1970) ca. 400.000, mens mann ( født 1965) ca. 335.000. De har to felles barn, 8 og 11 år. Hun blir så permanent syk. Familien sitter da igjen med en inntekt (mannens 335.000), samt hennes uførepensjon (ca. 198.000). I sum utgjør dette bare 72% av familiens tidligere samlede inntekt. Konsekvensen er at kjøpekraften hver måned reduseres med hele kr. 10.000.

Med en god forsikring vil du kunne opprettholde dagens levestandard om noe skulle skje. Har du ikke forsikring, eller er usikker på om du er godt nok forsikret, hjelper vi deg gjerne.

  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til dine favoritter

Nyttige lenker

Beregn forsikring
Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg ved første anledning.

Kontakt oss om forsikring
Kontakt
Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg ved første anledning.

Kontakt oss om forsikring
Kontakt
Privat: 85 40 50 00 (5-sifret nr. 08540)
Bedrift: 85 40 99 05 (5-sifret nr.  06030)

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice