Farmaceutene

Farmaceutene

Hvilke produkter ønsker du?
Kundeprogram

Gold
Platinum
Ung

Sammenlign kundeprogrammene
Boliglån
x
Medlemsnummer hos Farmaceutene (Du finner det på baksiden av NFT)
Er du kunde i Danske Bank fra før?
Ja
Nei
Personopplysninger
Fødselsnummer
x
Navn
x
E-post
x
Telefon
x
Mobil
x
Sivilstatus
x
Har du barn under 18 år?
Ja
Nei
Antall barn under 18 år
x
Kjønn og alder på barn
x
Arbeidsgiver
x
Stilling/yrkestittel
x

Tilbake

Neste
Opplysninger om boliglån
Søker om
Lånetype
x
Ønsket lånebeløp
x
Boligens antatte verdi
x
Skal det være medlåntaker? (f.eks. ektefelle/samboer)
Ja
Nei
Ønsket nedbetalingstid
Avdragsfrihet

Tilbake

Neste
Informasjon om eiendomen som skal finansieres
Type eiendom
x
Borettslag?
Ja
Nei/Vet ikke
Husleie/felleskostnader per måned
x
Andel fellesgjeld
x
Boligareal
P-rom, ved ukjent eiendom oppgi antatt P-rom.
x
Tilleggssikkerhet
Legg inn opplysninger om eventuell tilleggssikkerhet. For eksempel kausjon, pant i fritidsbolig, foreldres bolig osv.

Tilbake

Neste
Opplysninger om inntekter
Brutto årsinntekt
x
Eventuelle ekstrainntekter per måned
x
Definer eventuelle ekstrainntekter
x
Opplysninger om gjeld
Totalt boliglån i dag
x
Totalt studielån
x
Har du andre lån fra før?
Ja
Nei
Type lån Beløp
x
x
Opplysninger om eiendeler
Antall biler i husholdningen
Fritidsbolig?
Ja
Nei
Antatt verdi på fritidsbolig
x

Tilbake

Neste
Personopplysninger - Medlåntaker
Fødselsnummer
x
Navn
x
Arbeidsgiver
x
Stilling/Yrkestittel
x
Inntekter - Medlåntaker
Brutto årsinntekt
x
Eventuelle ekstrainntekt per måned
x
Definer eventuelle ekstrainntekter
x
Gjeld - Medlånetaker
Totalt boliglån i dag
x
Totalt studielån
x
Har medlåntaker andre lån fra før?
Ja
Nei
Type lån Beløp
x
x

Tilbake

Neste
Annet
Legg inn eventuell annen informasjon du mener har betydning for din søknad.


Kontakt
Privat: 987 08540 
Bedrift: 987 06030

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice