Avtaler og vilkår

Verdipapirhandelslov
For å styrke kundenes interesser, innførte EU fra 1. november 2007 nye regler for handel med verdipapirer og andre finansielle instrumenter. Reglene kalles MiFID (Markets in financial instruments directive). Reglene er også innført i Norge som følge av EØS-avtalen.

MiFID er et direktiv, eller et sett regler, for regulering av markedene for såkalte finansielle instrumenter, som kort fortalt er en samlebetegnelse for omsettelige verdipapirer – som aksjer og obligasjoner, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater.

Et av lovens formål er å bedre ivareta deg som kunde ved handel av finansielle instrumenter.

Hvilke konsekvenser får dette for deg?
Som kunde behøver du ikke å foreta deg noe. Men ved fremtidige kjøp og salg eller ved rådgivning om finansielle instrumenter, vil du oppleve at vi har en mer omfattende prosess for å sikre at du som kunde behandles på beste måte. Dette betyr at du kommer til å få litt flere spørsmål fra oss enn du er vant med, og vil få mer informasjon og dokumentasjon i forbindelse med kjøp, salg eller rådgivning.

Du finner mer informasjon om det nye regelverket nederst på denne siden. Her finner du også alle våre avtaler og vilkår. Se også spørsmål og svar på de vanligste spørsmålene.​​​​
  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til dine favoritter

MiFID

Interessekonflikter
Interessekonflikter
For å beskytte våre kunder har Danske Bank konsernet utarbeidet en policy for håndtering av interessekonflikter. Denne kan du laste ned her Group Conflict of Interest Policy.

Ønsker du flere opplysninger om interessekonfliktpolicyen, er du velkommen til å kontakte oss.
Nytt EU-direktiv

EU-direktiv
Den 1. november 2007 ble det opprettet et nytt EU-direktiv med fokus på investorbeskyttelse.

Etterhandelsinformasjon om handel med verdipapirer og bankens offentliggjorte priser på utvalgte aksjer, Systematisk internalisering, er tilgjengelig online.

Kontakt
Privat: 987 08540 
Bedrift: 987 06030

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice