Ulike typer fond

Verdipapirfond, og kombinasjoner av disse, bør velges med utgangspunkt i dine preferanser når det gjelder sparetid, risiko og avkastning. En slik tilpasning gjøres best ved å bygge porteføljer av både rente- og aksjefond, der andelen aksjefond gjerne øker med sparingens tidshorisont og risikovillighet.

Her er en kort beskrivelse av de ulike fondstypene du kan velge å spare i.

Pengemarkeds- og obligasjonsfond (rentefond)
  • Relativt liten risiko, også i et kort tidsperspektiv
  • God og stabil avkastning
  • Forventet avkastning på 1-1,5 prosentpoeng mer enn banksparing

Rentefondene investerer hovedsakelig i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner, banker eller større industriselskaper. Risikoen anses derfor som liten.

Aksjefond
  • Gir meravkastning over tid, men høy risiko i et kort tidsperspektiv 
  • Sparemidlene blir godt fordelt i aksjemarkedet
  • Forventet avkastning over tid på 3-4 prosentpoeng mer enn banksparing
  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til dine favoritter

Nyttige lenker

Kontakt
Privat: 987 08540 
Bedrift: 987 06030

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice