Lydopptak av samtaler

Lydopptak av alle samtaler og lagring av kommunikasjon
I forbindelse med krav om logging og oppbevaring av all kommunikasjon knyttet til investeringstjenester, vil det bli gjort lydopptak av alle telefonsamtaler. Det gjelder samtaler på fast linje mellom kunder og rådgivere i Private Banking, Personal Banking og Kundesenteret, samt meglere i Danske Markets. Vi gjør oppmerksom på at samtalene ikke kan gjennomføres på mobiltelefon.

Av samme grunn vil kommunikasjon som gjennomføres via e-post, Reuters Messenger og Bloomberg Messenger bli logget i 10 år. Dette gjelder mellom kunder og rådgivere i Private Banking, Personal Banking og Kundesenteret, samt meglere i Danske Markets.

Dette står nærmere beskrevet i Verdipapirhandelloven § 10-17 og Verdipapirforskriften §§ 10-31 og 10-32.

Lydopptakene blir oppbevart i 10 år.

  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til dine favoritter

Nyttige lenker

Kontakt
Privat: 987 08540 
Bedrift: 987 06030

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice